Title: Sociální epistemologie: ideje a diskuze
Other Titles: Social epistemology: ideas and discussion
Authors: Hájková, Dominika
Advisor: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31462
Keywords: sociální epistemologie;vědění;metoda;věda;vědecká komunita;společnost;koncepce myšlení;paradigma
Keywords in different language: social epistemology;knowledge;method;science;scientific community;society;concept of thinking;paradigm
Abstract: Bakalářská práce se zaměří na studium předpokladů vzniku sociální epistemologie a jejího místa v současné filosofii. V první části budu analyzovat filosofické kořeny koncepce v díle René Descarta, Francise Bacona a Davida Huma. Druhá část práce bude analyzovat proměny koncepce v díle José Ortegy y Gasseta, Thomase S. Kuhna a Karla R. Poppera a dalších.
Abstract in different language: This work will focus on the study of the prerequisites for social epistemology and its place in contemporary philosophy. In the first part I will analyze the philosophical roots of the concept in the works of René Descart, Francis Bacon and David Hume. The second part of the thesis will analyze the transformation of the concept in the work of José Ortega y Gasset, Thomas S. Kuhn and Karel R. Popper and others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dominika Hajkova bp - kopie.pdfPlný text práce781,8 kBAdobe PDFView/Open
hajkova_demjancuk.pdfPosudek vedoucího práce408,94 kBAdobe PDFView/Open
hajkova_murgas.pdfPosudek oponenta práce923,8 kBAdobe PDFView/Open
hajkova_O.pdfPrůběh obhajoby práce409,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.