Název: Event marketing
Další názvy: Event marketing
Autoři: Němcová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3147
Klíčová slova: marketing;event marketing;event marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;event marketing;event marketing action
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá event marketingem Plzeňského Prazdroje. Z informací získaných na základě teoretických poznatků o marketingu velkých firem, event marketingu a plánování event marketingové strategie usiluje o stanovení předpokladů pro zdárný průběh event marketingové akce a následně jej porovnává s hudebním festivalem Léto v Prazdroji 2011, který pořádá na svou propagaci Plzeňský Prazdroj, a. s. V závěru práce byly všechny získané informace shrnuty, definovány klady a zápory pořádání event marketingových akcí a navrhnuty nápady na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis focus on event marketing of Plzeňský Prazdroj, a.s. The thesis is dealing with information and data gained in theoretical literature about marketing, event marketing and strategy planning in big companies. The main object is to provide premises for successful holding an event marketing action and to confrontate them subsequently with music festival Léto v Prazdroji 2011, witch is hold for promotion by Plzeňský Prazdroj, a.s. All the information was summarized in the conclusion, afterwards defined positives and negatives during holding an event marketing action and then recommended some suggestions and ideas for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Nemcova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova - O.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova.pdfPrůběh obhajoby práce171,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3147

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.