Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSuchanová, Kateřina
dc.contributor.refereeJiráková Karolína, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:11:51Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2019-03-15T10:11:51Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74368
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31473
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována otázce, čím je pro moderní myslitele přitažlivá Sofoklova tragédie Antigoné proč se vracejí k umělecké látce i formě, která je dnešním lidem už značně vzdálená, k čemu je podněcuje, proč a jak se s úvahami o ní obracejí k současnému publiku. V práci jsou představeny a reflektovány především filozofické texty Jana Patočky a Marthy Craven Nussbaumové. Práce stručně připomíná mytickou látku a její klasickou dramatizaci Sofoklem. V práci je také pojednáno o tom k jakým úvahám, s jakými akcenty a v jakém myšlenkovém kontextu téma Antigony vede výše uvedené myslitele.cs
dc.format35 s. (57 786 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectantigonécs
dc.subjectsofokléscs
dc.subjectjan patočkacs
dc.subjectmartha craven nussbaumovács
dc.subjecttragédiecs
dc.subjectkreóncs
dc.subjectpatočkovo pojetí mýtucs
dc.subjectadaptace sofoklovy antigonycs
dc.subjectpojetí etiky v tragédiics
dc.titleSofoklova tragédie Antigoné v úvahách moderních myslitelůcs
dc.title.alternativeModern philosophers about Sofokles´ play Antigoneen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the question why Sofokles's tragedy of Antigone attracts modern thinkers why they are returning to artistic material and form that is far from today's people. At present, the philosophical texts of Jan Patočka and Martha Craven Nussbaum are presented and reflected.The work briefly commemorates the mythical essence and classical dramatization of Sofokles.The work also discusses what reflection, with what accents and with the idea of the Antigone theme are led by the above-mentioned thinkers.en
dc.subject.translatedantigoneen
dc.subject.translatedsofoklesen
dc.subject.translatedjan patočkaen
dc.subject.translatedmartha craven nussbaumen
dc.subject.translatedtragedyen
dc.subject.translatedkreonen
dc.subject.translatedpatočka´s conception of mythen
dc.subject.translatedadaptation of sofokles's antigoneen
dc.subject.translatedconception ethic in tragedyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchanova Katerina, Sofoklova tragedie Antigone v uvahach modernich myslitelu.pdfPlný text práce429,27 kBAdobe PDFView/Open
suchanova_blahutkova.pdfPosudek vedoucího práce681,14 kBAdobe PDFView/Open
suchanova_jirakova.pdfPosudek oponenta práce242,74 kBAdobe PDFView/Open
suchanova_O.pdfPrůběh obhajoby práce310,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.