Title: K otázkám Nietzscheho pojetí pravdy
Other Titles: To the questions of Nietzsche's conception of truth
Authors: Černohorský, Jan
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31478
Keywords: pravda;poznání;společnost;život;vzdělání;výchova
Keywords in different language: truth;knowledge;society;life;education;upringing
Abstract: Tato práce pojednává o Nietzscheho pojetí pravdy v jeho raném filozofickém období. Pro tento účel jsou v práci nejprve vyloženy hlavní informace z díla O pravdě a lži nikoli ve smyslu morálním, které jsou následně doplněny o vybrané informace z díla Zrození tragedie z ducha hudby. Dále práce pojednává o Nietzscheho pojetí moderní společnosti, které souviselo s jeho pojetím pravdy. Poté následuje výklad Nietzscheho pojetí moderní výchovy a vzdělávání, jelikož tyto faktory měli vliv na stav moderní společnosti. Dále si práce klade za cíl porovnat ranou Nietzscheho koncepci pravdy s pojetím pravdy Jana Sokola. Pro tento účel je tedyv práci vyloženo i pojetí pravdy Jana Sokola, které je následně komparováno s Nietzscheho ranou koncepcí pravdy.
Abstract in different language: This thesis deals with Nietzsche's conception of truth in his early philosophical period. For this purpose, in the thesis are first interpreted information from the work On Truth and Lies in a Nonmoral Sense, which are subsequently completed with selected information from the work of the Birth of Tragedy from the spirit of music. The thesis also deals with Nietzsche's conception of modern society, which was related to conception of truth of this author. Then follows the interpretation of Nietzsche's conception of modern upbringing and education, because these factors had influence on modern society. Then thesis aims to compare the conception of Nietzsche's concept of truth with the conception of the truth of Jan Sokol. For this purpose, the conception of truth of Jan Sokol is also interpreted in this thesis and then it is compared to Nietzsche's early conception of truth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cernohorsky.pdfPlný text práce789,39 kBAdobe PDFView/Open
cernohorsky_O.pdfPrůběh obhajoby práce409,67 kBAdobe PDFView/Open
cernohorsky_murgas.pdfPosudek vedoucího práce945,32 kBAdobe PDFView/Open
cernohorsky_kratochvil.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.