Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorZvěřinová, Ida
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-2-6
dc.date.accessioned2019-03-15T10:12:03Z-
dc.date.available2016-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:12:03Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-8-31
dc.identifier69933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31488-
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o institutu vyvlastnění, a to z pohledu české právní úpravy. V práci jsou vymezeny základní pojmy, které s vyvlastněním souvisejí a jsou důležité. Je zde stručně popsán historický vývoj vyvlastňování, od počátků až po současnost. Tato práce vymezuje základní podmínky pro vyvlastnění, zákony a vyvlastňovací řízení.cs
dc.format56 stran
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvyvlastněnícs
dc.subjectvyvlastňovanýcs
dc.subjectvyvlastnitelcs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectomezení vlastnického právacs
dc.subjectvěcné břemenocs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectpozemekcs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.subjectzákon o vyvlastněnícs
dc.titleInstitut vyvlastněnícs
dc.title.alternativeInstitution of Expropriationen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis desribes the institute of expropriation from the point of view of the Czech legal regulation. The thesis defines the most importrant basics concepts that are related to the expropriation. Here is a brief description of the historical development of expropriation from the beginning to the present. This work defines the basic conditions for expropriation, laws and expropriation proceedings.en
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedexpropriateden
dc.subject.translatedexecutoren
dc.subject.translatedpublic interesten
dc.subject.translatedproperty righten
dc.subject.translatedrestrictions on property rightsen
dc.subject.translatedmaterial burdenen
dc.subject.translatedbuildingen
dc.subject.translatedlanden
dc.subject.translatedpublic interesten
dc.subject.translatedexpropriation acten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vyvlastne_ni__pdf.pdfPlný text práce457,94 kBAdobe PDFView/Open
Zverinova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce545,18 kBAdobe PDFView/Open
Zverinova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce564,48 kBAdobe PDFView/Open
Zverinova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce321,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.