Title: Optimalizace vysokorychlostního záznamu pro použití u svařovacích procesů
Authors: Černý, Jan
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Benýr Ladislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31621
Keywords: vysokorychlostní kamera;vysokorychlostní záznam;laserové osvětlení;orbitální svařování;tig
Keywords in different language: high-speed camera;high-speed recording;laser lighting;orbital welding;tig
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na použití vysokorychlostní kamery v oblasti svařování. Cílem je získat vysokorychlostní záznam svařovacího procesu z orbitálního svařování nerezových trubek metodou TIG. Analýzou tohoto svařovacího procesu lze objevit případné nedostatky, které se dají změnou svařovacích parametrů eliminovat. Souběžně s analýzou se dělají mechanické zkoušky a metalografie. Výsledkem je kvalitní svar s minimem vad.
Abstract in different language: The master's thesis focuses on the use of high speed cameras in the field of welding. The aim is to obtain a high speed record of the welding process from the orbital welding of stainless steel tubes by the TIG method. An analysis of this welding process may reveal possible shortcomings, which can be eliminated by changing the welding parameters. Mechanical tests and metallography are done simultaneously with the analysis. The result is a high quality weld with a minimal amount of defects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Cerny Jan.pdfPlný text práce7,92 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Jan_Cerny_KMM_2018.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Cerny.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Cerny-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce316,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.