Title: Podpora prosociálního chování: vytváření pravidel ve vybraných mateřských školách
Other Titles: Support Prosocial Behavior: Creating Rules in Selected Kindergartens
Authors: Peroutková, Kateřina
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31660
Keywords: předškolní věk;socializace;emoce;empatie;prosociální chování;efektivní komunikace;pravidla
Keywords in different language: pre-school age;socialization;emotions;empathy;prosocial behavior;effective communication;rules
Abstract: V teoretické části se zaměřuji na předškolní věk a s ním spojené vytváření pravidel a prosociální chování. V praktické části se zaměřuji na to, jak v mateřských školách vytvářejí pravidla mezilidského chování. Jak se dětem daří tyto pravidla dodržovat. Jaký má učitelka vztah a přístup k dětem a děti k sobě navzájem. Pomocí realizace integrovaného bloku bylo mojí snahou podpořit vzájemné prosociální chování a empatii dětí.
Abstract in different language: In the theoretical part, I focus on pre-school age and associated rules and prosocial behavior. In the practical part, I focus on how to create rules of interpersonal behavior in kindergartens. How can children keep these rules. How does a teacher have a relationship and approach to children and children with each other. Through the implementation of the integrated block, my efforts were to support mutual pro-social behavior and empathy of children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Finale_KP PDF.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova VP.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova OP.pdfPosudek oponenta práce617,07 kBAdobe PDFView/Open
Peroutkova O.pdfPrůběh obhajoby práce332,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.