Title: Srovnání předškolního vzdělávacího systému České republiky a Norska
Other Titles: The Comparison of Preschool Educational System of the Czech Republic and Norway
Authors: Jelínková, Barbora
Advisor: Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31672
Keywords: dítě-cizinec;dítě s odlišným mateřským jazykem;předškolní vzdělávání;mateřská škola;norsko
Keywords in different language: child foreigner;minority language child;preschool education;kindergarten;norway
Abstract: Bakalářská práce si klade za cíl srovnání přístupů ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách České republiky a Norska, zohlednění této cílové skupiny dětí v aktuálních kurikulárních dokumentech a v legislativě obou zemí, srovnání možností podpory pro rodiče i pedagogy těchto dětí a analýzu profesní přípravy pedagogů v otázkách výchovy a vzdělávání dětí s OMJ. Empirická část práce vyhodnocuje data z dotazníkového šetření a prezentuje postoje několika konkrétních českých a norských předškolních pedagogů ke vzdělávání dětí s OMJ.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis aims are to compare attitudes towards preschool education of minority language children in the Czech republic and Norway, to compare considiration of this target group of children in curent curricular documents and legislation of both contries and to analyse support possibilities for parents and teachers of these children and also to analyse the proffesional training of teachers in upbringing and education minority language children. The empiric part evaluates data from a questionnaire and presents opinions of particular czech and norwegian preschool teachers towards education of minority language children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barbora Jelinkova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova Barbora VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova OP.pdfPosudek oponenta práce940,42 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova O.pdfPrůběh obhajoby práce369,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.