Title: Návrh reklamní kampaně na vybraný produkt
Other Titles: Advertising campaign design for the selected product
Authors: Pechr, Jiří
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3173
Keywords: komunikační mix;event marketing;reklama;média;PPC;SEO
Keywords in different language: marketing mix;event marketing;advertisement;media;PPC;SEO
Abstract: Předložená práce je zaměřena na možnosti marketingové komunikace, a vytvoření reklamní kampaně na vybraný produkt. V práci dále byly zpracovány výhody a nevýhody využití určitých médií nebo jednotlivých typů komunikačního mixu. V práci je nastíněno řešení finančního plánu pro společnost podnikající v oboru pohostinství.
Abstract in different language: This thesis is focused on the possibilities of marketing communication and on creating an advertising campaing desing for the selected product. In this thesis were also discussed the advantages and disadvantages of various types of marketing media and marketing mixes to be used. Furthermore a specific financial planning management for a company being in the business in the field of hospitality industry was suggested in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh reklamni kampane na vybrany produkt.pdfPlný text práce375,36 kBAdobe PDFView/Open
Pechr - v.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Pechr - o.pdfPosudek oponenta práce922,11 kBAdobe PDFView/Open
Pechr - P.jpgPrůběh obhajoby práce287,2 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.