Název: Návrh reklamní kampaně na vybraný produkt
Další názvy: Advertising campaign design for the selected product
Autoři: Pechr, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3173
Klíčová slova: komunikační mix;event marketing;reklama;média;PPC;SEO
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;event marketing;advertisement;media;PPC;SEO
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na možnosti marketingové komunikace, a vytvoření reklamní kampaně na vybraný produkt. V práci dále byly zpracovány výhody a nevýhody využití určitých médií nebo jednotlivých typů komunikačního mixu. V práci je nastíněno řešení finančního plánu pro společnost podnikající v oboru pohostinství.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the possibilities of marketing communication and on creating an advertising campaing desing for the selected product. In this thesis were also discussed the advantages and disadvantages of various types of marketing media and marketing mixes to be used. Furthermore a specific financial planning management for a company being in the business in the field of hospitality industry was suggested in this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh reklamni kampane na vybrany produkt.pdfPlný text práce375,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechr - v.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechr - o.pdfPosudek oponenta práce922,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechr - P.jpgPrůběh obhajoby práce287,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.