Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Josef, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVáchal, Ondřej
dc.contributor.refereePražák Aleš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-19
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:10Z-
dc.date.available2017-10-2
dc.date.available2019-03-15T10:14:10Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-18
dc.identifier75996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31772
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání řeči. Teoretická část se zabývá statistickým rozpoznáváním a to převážně tvorbou akustických modelů pomocí skrytých Markovových modelů. Práce dále obsahuje instrukce k přepisu akustických nahrávek a také návod pro natrénování akustického modelu pomocí nástroje HTK. Praktická část je zaměřena na přípravu dat pro trénování doménových akustických modelů, analýzu vysílacího schématu České televize, výběr vhodných reprezentantů pro přímé titulkování sportovních přenosů a v neposlední řadě pak diskusí získaných výsledků.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozpoznávání řečics
dc.subjectakustické modelovánícs
dc.subjectskryté markovovy modelycs
dc.subjecttrénování modelůcs
dc.subjectreferenční přepiscs
dc.subjectjazykové modelovánícs
dc.titleVýběr televizních sportovních přenosů vhodných k přímému titulkovánícs
dc.title.alternativeSelection of television sports broadcasts suitable for direct subtitlingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on speech recognition. The theoretical part deals with statistical recognition. It is mainly focused on acoustic modeling which uses hidden Markov models. Thesis also contains instructions how to annotate audio recordings and also how to train domain acoustic model with tool HTK. The practical part is focused on data preparation and modification, analysis of Czech television broadcasting, choosing the right sport candidates for direct recognition and also discusson of experimental results.en
dc.subject.translatedspeech recognitionen
dc.subject.translatedacoustic modelsen
dc.subject.translatedhidden markov modelsen
dc.subject.translatedmodels trainingen
dc.subject.translatedreference transcritpionen
dc.subject.translatedlangauge modelingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_OV.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
vachal-v.pdfPosudek vedoucího práce723,23 kBAdobe PDFView/Open
vachal-o.pdfPosudek oponenta práce832,01 kBAdobe PDFView/Open
Vachal-p.pdfPrůběh obhajoby práce351,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.