Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorPoláček, Filip
dc.contributor.refereeKonopa Josef, Ing. Mgr.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:15Z-
dc.date.available2017-9-20
dc.date.available2019-03-15T10:14:15Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-25
dc.identifier76024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31778
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zlepšováním procesu měření a zpracování zakázek analytického střediska, které má kapacitní problémy. V první části je provedena analýza aktuálního stavu, poté je vytvořen a popsán model celého procesu metodikou ARIS, metodou měření časového snímku je zkoumána klíčová aktivita "Testování" a jsou odhalena úzká místa. V další části jsou definovány varianty působení na tato místa a jejich hodnocení. Poslední část se zabývá definicí a tvorbou podpůrného SW pro celý proces analýzy.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectanalytické střediskocs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectmapacs
dc.subjectariscs
dc.subjectčasový snímekcs
dc.subjectúzké místocs
dc.subjectpodpora procesucs
dc.subjectswcs
dc.titleZlepšení procesu zpracování analýz v oddělení kvalitycs
dc.title.alternativeImprovement of the Process of Analysis in the Quality Departmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the improvement of the process of measurement and processing of analytical center orders, which has capacity problems. The first part analyzes the current state, then a model of the whole process is created and described with the ARIS method, the key activity "Testing" is being investigated and the bottlenecks are revealed. In the next part there are defined variants of the influence on these bottlenecks and their evaluation. The last part deals with the definition and creation of a supporting SW for the whole analysis process.en
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedanalytical centeren
dc.subject.translatedmodelen
dc.subject.translatedmapen
dc.subject.translatedarisen
dc.subject.translatedtime frameen
dc.subject.translatedbottlenecken
dc.subject.translatedprocess supporten
dc.subject.translatedswen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip_Polacek_BP_2018.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_BP_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce598,2 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_BP_Polacek.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba_BP_Polacek.pdfPrůběh obhajoby práce410,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.