Název: Význam lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském kraji
Další názvy: The importance of the spa and tourist industry in the Karlovy Vary Region
Autoři: Volmůtová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Klatová, Eliška
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3182
Klíčová slova: cestovní ruch;lázeňství;lázeňský cestovní ruch;Karlovarský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: spa and tourist industry;balneology;Karlovy Vary region
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá významem lázeňského cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Teoretická část vymezuje pojmy jako lázeňství, statut lázeňského místa, přírodní léčivé zdroje a lázeňká péče. Hlavní část práce se věnuje charakteristice Karlovarského kraje z pohledu cestovního ruchu a lázeňství a analýze vybraných ukazatelů v lázeňství. Závěrečná část práce zhodnocuje význam lázeňství pro Karlovarský kraj. Na základě zjištěných nedostatků autorka navrhla konkrétní marketingové aktivity pro zvýšení atraktivnosti kraje z pohledu lázeňství.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed on the importance of the spa and tourist industry in the Karlovy Vary region. The theoretical part defines terms such as balneology, spa resort, natural resourse and balneology care. The main part is devoted to characteristic of the Karlovy Vary region in the term of tourism and analysis of selected indicator in the spa and tourist industry. The final part assesses the importance of spa and tourist industry in the Karlovy Vary region. On the basis of the deficiences a set of recommendations was proposed specific marketing activities to increase the attractiveness os the region from the perspective of the balneology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika_Volmutova_Vyznam_lazenskeho_cestovniho_ruchu_v_Karlovarskem_kraji.pdfPlný text práce4,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volmutova v.PDFPosudek vedoucího práce205,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volmutova - O.pdfPosudek oponenta práce280,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volmutova obh..PDFPrůběh obhajoby práce82,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3182

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.