Název: Aplikace marketingu ve vybraném středisku cestovního ruchu - Vrch Háj (Aš)
Další názvy: Application of marketing in selected tourism centre - Vrch Háj (Aš)
Autoři: Dobrovolná, Petra
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3183
Klíčová slova: marketing;marketing v cestovním ruchu;SWOT analýza;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing in tourism;SWOT analysis;marketing mix
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na aplikaci marketingu v areálu na Vrchu Háj v Aši. V první části práce jsou vypracována teoretická východiska k danému tématu. Zaměřeno je především na marketing jako takový, popsána je PEST a SWOT analýza a marketingový mix. Z teoretické části vychází část praktická. Kde v úvodu je popsán Vrch Háj, jeho historie a celkový současný stav. Následují analýzy, jako je PEST a SWOT analýza a analýza konkurence. Další částí je marketingový mix, kde jsou popsány činnosti provozované na Vrchu Háj. Poslední část této práce je zaměřena na typického zákazníka a práci uzavírá shrnutí nedostatků a návrhy na jejich odstranění a vylepšení situace na Vrchu Háj.
Abstrakt v dalším jazyce: This submitter work is focused on the application of marketing in the area Vrch Háj in Aš. The first part is eleborated the theoretical background of the topic. The focus is primarily on marketing, but PEST and SWOT analysis and marketing mix is described in it as well. The theoretical part is based on the practical part. The introduction describes Vrch Háj, its history and current situation. Next part is focused on analysis such as PEST and SWOT analyses and competitor analyses. Another part is about marketing mix, which describes the aktivity carried by Vrch Háj. Last section of the work is focused on the typical costumer and the work concludes a summary of deficiencies and suggestions for elimination and improvement of the situation of Vrch Háj.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Dobrovolna.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobrovolna - V.pdfPosudek vedoucího práce328,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobrovolna - O.pdfPosudek oponenta práce321,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobrovolna obh..PDFPrůběh obhajoby práce79,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.