Title: Aplikace teorie podkovy: Případová studie SPR-RSČ a KSČM
Other Titles: Application of Horseshoe Theory: Case Study of SPR-RSČ and KSČM
Authors: Vítek, Tomáš
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31862
Keywords: teorie podkovy;extremismus;krajní levice;krajní pravice;politický střed;ksčm;spr-rsč;kdu-čsl.
Keywords in different language: horseshoe theory;extremism;far-left;far-right;center party;ksčm;spr-rsč. kdu-čsl.
Abstract: Cílem této práce je aplikací teorie podkovy zjistit, zdali mají k sobě ideologicky krajní levice a krajní levice blíže nežli k politickému středu. Ke komparaci byli využiti jakožto zástupci za krajní levici KSČM a za krajní pravici SPR-RSČ. KDU-ČSL pak v této práci zastoupila politický střed. ideologická shoda byla hledána na základě postoje k individualismu, svobodě slova, bezpečnosti (vnitřní/vnější), mezinárodní politice a nacionalismu. Postoje byly vyhledávány v programech stran a vyjádřeních jejich představitelů.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to use the horseshoe theory to find out whether the ideologically far right and the extreme left are closer to each other than to the political center. KSCM was used as a representative of the extreme left and SPR-RSČ for the far right. KDU-ČSL represented the political center in this work. The ideological consensus was sought on the basis of attitudes towards individualism, freedom of speech, security (internal / external), international politics, and nationalism. Attitudes were searched in party programs and their representatives' statements
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Vitek -Teorie-podkovy.pdfPlný text práce571,89 kBAdobe PDFView/Open
Vitek-bp-politologie.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
vitek_bp_pol_opo-p.pdfPosudek oponenta práce681,56 kBAdobe PDFView/Open
Vitek.pdfPrůběh obhajoby práce301,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.