Title: Tvorba interaktivní 3D animace
Other Titles: Creation of an interactive 3D animation
Authors: Bílý, Bohuslav
Advisor: Mainz Denis, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31870
Keywords: 3d modelování;interaktivní animace;modelovací systémy;herní jádrá;c# skriptování;modifikátor
Keywords in different language: 3d modeling;interactive animation;modeling software;game engine;c# scripting;modificator
Abstract: Bakalářská práce obsahuje seznámení s 3D modelováním, různými druhy 3D modelovacích softwarů a následnou tvorbu modelů s vybraným modelovacím software, kterým se stal Blender. Druhá polovina práce se zabývá problematikou herních jader, jejich druhy a následně výběrem. Vybráno bylo herní jádro Unity a následně v něm vytvořena 3D interaktivní animace.
Abstract in different language: The thesis contains introduction to 3D modeling, different types of 3D modeling software and creation of the actual models using the chosen modeling software which is Blender. Second half of the thesis is focused on the overview od the Game Engines, different kind and actual selection of the Engine. Unity was chosen as the most suitable Engine and was used to create 3D interactive annimation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohuslav Bily - 3D interaktivni animace.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Bohuslav Bily (2018).pdfPosudek vedoucího práce5,66 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Bily.pdfPosudek oponenta práce191,62 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Bily596.pdfPrůběh obhajoby práce302,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.