Title: Nacionalismus, národní identita a etnický konflikt - komparace Rwandy a Jihoafrické republiky
Other Titles: Nationalism, National Identity and Ethnic Conflict - the Comparison of Rwanda and the Republic of South Africa
Authors: Husáková, Veronika
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31955
Keywords: rwanda;jihoafrická republika;nacionalismus;identita;etnicita;konflikt;komparace
Keywords in different language: rwanda;south africa;nationalism;identity;ethnicity;conflict;comparison
Abstract: V této diplomové práci jsem se zabývala komparací etnických konfliktů ve Rwandě a Jihoafrické republice. V první části jsem se zaměřila na teorii, skrze kterou jsem se snažila charakterizovat nacionalismus, stát, etnicitu a etnický konflikt. Využila jsem díla několika teoretiků, aby práce nebyla postavena na jedné teorii. V praktické části jsem se soustředila nejprve na africký kontext a následně na historický vývoj Rwandy a Jihoafrické republiky, přičemž jsem se snažila zkoumat jednotlivé faktory z teoretické části v praktických případech. Samotným cílem mé práce je poukázat na základě odlišností etnických konfliktů na rozdíly v příčinách jejich vypuknutí, skrze teorie nacionalismu, etnicity a identity.
Abstract in different language: My diploma thesis emphasizes the comparison of ethnic conflicts in Rwanda and South Africa. In the first part of my work I focused on the theory where I tried to describe nationalism, state, ethnicity and ethnic conflict and characterized them. I used several theories of nationalism, so this work is not based on one theory. In the practical part of my work I focused on the African context first and after that I focused on the historical development of Rwanda and South Africa. I tried to examine each factor from theoretical part in practical cases. The main objective of the work was to point out the differences in ethnic conflicts through the theories of nationalism, ethnicity and identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Husakova - DP.pdfPlný text práce877,18 kBAdobe PDFView/Open
Husakova-dp-pol.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Husakova-DP-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Husakova.pdfPrůběh obhajoby práce305,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.