Title: Technologie svařování tlustostěnných svarů s ohledem na detekci vad
Authors: Stehlík, Adam
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mareš Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31988
Keywords: vady ve svarech;tlustostěnné svařence;ndt;ultrazvuková zkouška
Keywords in different language: flaws in welds;thick-walledwelds;ndt;ultrasonictesting
Abstract: Tato práce se zabývá technologií tlustostěnných svařenců, resp. jejím porovnáním se svařenci běžných tlouštěk. Rešeršní část pojednává o vhodnosti použití jednotlivých svařovacích metod, výskytu vad a detekce vad v závislosti na tloušťce svařovaného materiálu. V experimentální části jsou pozorovány rozdíly ve struktuře tenkých a tlustých svarů. Dále je sledován vliv vad na mechanické vlastnosti svarových spojů. Pro pozorování vlivu vad je využito ultrazvukové zkoušky, zkoušky tahem a světelné mikroskopie.
Abstract in different language: The aim of this work is to examine the technology of thick-walled weldments. We mainly focus on the comparisement between thick-walled welds and common thickness welds. The theoretic part of this work deals with suitability of application of different welding techniques, flaw occurence and flaw detection depending on the thickness of the weld. In the experimental part we observed structure differences between thin and thick welds. In the next step we observed the influence of flaws on mechanic propetries of weldments. For the observation of flaws we used ultrasonic testing, tensile test and light microscophy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_stehlik_adam.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Stehlik.pdfPosudek vedoucího práce540,09 kBAdobe PDFView/Open
Stehlik-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce146,61 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Adam_Stehlik.pdfPosudek oponenta práce981,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.