Title: Foneticko-fonologická analýza mluveného projevu studentů angličtiny na různých úrovních jazyka
Other Titles: Phonetic-Phonological Analysis of EFL Student´s Speech at Different Levels
Authors: Dobrovolná, Pavla
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32003
Keywords: fonetická transkripce;ipa;hlasové ústrojí;hláska;samohláska;souhláska;suprasegmentální jevy;aspekty spojité řeči;intonace;realizace
Keywords in different language: phonetic transcription;ipa;vocal tract;sound;vowel;consonant;supresegmental features;aspects of connected speech;intonation;realization
Abstract: Práce je zaměřena na vývoj realizace foneticko-fonologických aspektů mluveného projevu studentů anglického jazyka na různých úrovních během jejich studia na základní škole. Vychází ze čtení textů navržených pro jednotlivé úrovně, které obsahují sledované jevy. Získaná data jsou pak analyzována a následně porovnána. V závěru práce jsou navrženy kompenzační metody pro případnou výuku zaměřenou na správný nácvik anglických hlásek a aspektů spojité řeči.
Abstract in different language: The thesis is focused on the development of realization of phonetic-phonological features of student´s speech at different levels of English at primary school. It is based on reading English texts adapted for each level which contain observed features. Collected data is analysed and consequently compared. Eventually, some supporting methods are offered for future phonetic-phonological education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace DOBROVOLNA PAVLA 2017.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_NS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna_JP_opon.pdfPosudek oponenta práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna obh.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.