Title: Využití robotických hraček v mateřské škole
Other Titles: Application of robotic toys in kindergarten
Authors: Staňkovská, Tereza
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32027
Keywords: robot;robotické hračky;programovatelné hračky;bee-bot;robotická včela;play-i
Keywords in different language: robot;robotic toys;programmable toys;bee-bot;robotic bee;play-i
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá přehledem robotických a programovatelných hraček a dále běžných robotických hraček, které jsou k dostání na našem trhnu a jsou vhodné pro mateřské školy. Zmiňuji způsoby ovládání rotobů, jejich rozdělení, historii a význam hračky jako takové. Popisem přibližuji výběr jednotlivých hraček, jejich funkce, výhody a vhodnost věku. V praktické části se zaměřuji na zkoušení dvou robotických hraček v praxi, jejich zhodnocení, porovnání a na práci dětí právě s těmito hračkami.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the overview of the robotic and programmable toys, and also of the common robotic toys that are sold in our market and are convenient for the kindergartens. I mention the way of control of the robots, their segmentation, history and the toy importance in general. The description characterizes the choice of the toys, their function, advantages and pertinence to the age. In the practical part I deal with the testing of two robotic toys in practice, their evaluation, comparison and with the work of children just with these toys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni verze bakalarske prace - Stankovska 2018.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-vedouci-bp-stankovska.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Stankovska636.pdfPosudek oponenta práce999,41 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Stankovska640.pdfPrůběh obhajoby práce338,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.