Title: Diferenciální rovnice 1. řádu: sbírka řešených příkladů
Other Titles: Differential equations of first order: collection of solved problems
Authors: Haasová, Iveta
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32028
Keywords: diferenciální rovnice 1. řádu;sbírka příkladů;diferenciální rovnice se separovanými proměnnými;homogenní diferenciální rovnice;lineární diferenciální rovnice;bernoulliova diferenciální rovnice
Keywords in different language: differential equations of first order;collection of problems;differential equation with separated variables;homogeneous differential equation;linear differential equation;bernoulli's differential equation
Abstract: Práce se věnuje tématu diferenciálních rovnic prvního řádu ze tří různých pohledů. Uvádí základní teoretické pojmy a v další části využívá nově získaných znalostí při řešení konkrétních příkladů. Kromě teoretické a početní kapitoly je v práci také zahrnut popis využití diferenciálních rovnic v praxi. Nejvýznamnější částí je kapitola s řešenými příklady, po jejímž prostudování by student měl být schopen určit, o jaký typ diferenciální rovnice se jedná a samostatně příklad vyřešit.
Abstract in different language: This bachelor thesis scrutinizes the subject of first order differential equations from three different perspectives. It introduces theoretical terms. In the following section it benefits from newly acquired knowledge when solving concrete exercises. Apart from a theoretical and a numeric chapter the essay also includes description of a practical use of differential equations. A chapter with solved exercises represents the most significant part of the thesis, as the student should be able to identify the type of differential equation as well as individually solve the exercise after being acquainted with this chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Haasova Iveta.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Haasova.pdfPosudek vedoucího práce28,35 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Ivety Haasove.pdfPosudek oponenta práce140,09 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Haasova660.pdfPrůběh obhajoby práce358,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.