Title: Problematika nechtěného těhotenství
Other Titles: Problems of unwanted pregnancy
Authors: Koptíková, Kristýna
Advisor: Horová Jana, PhDr.
Referee: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32065
Keywords: adopce;antikoncepce;lékařská etika;interrupce;babyboxy;ne/-plánované rodičovství;postinterrupční syndrom
Keywords in different language: adoption;contraception;babyboxes;induced abortion;medical ethics;un/-planned parenthood;post abortion syndrom
Abstract: Příjmení a jméno: Kristýna Koptíková Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Problematika nechtěného těhotenství Vedoucí práce: PhDr. Jana Horová Počet stran číslované: 52 Počet stran nečíslované: 15 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 30 Souhrn : Bakalářská práce se zabývá nechtěným těhotenstvím a snaží se obsáhnout všechny aspekty tohoto kontroverzního tématu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá možnostmi řešení nechtěného těhotenství, antikoncepcí jakožto prevencí vzniku nechtěného těhotenství, možnými následky spojených s interrupcí, rozdílným názorem společnosti na ukončení těhotenství a rolí porodní asistentky v této problematice. Praktická část zahrnuje rozhovory s ženami, které podstoupily interrupci. Snaží se zachytit jejich důvody pro ukončení těhotenství, pocity s ním spojené a zpětný pohled na jejich rozhodnutí.
Abstract in different language: Surname and name: Kristýna Koptíková Department: Nursing and Midwifery Title of thesis: Problematic of unwanted pregnancy Consultant: PhDr. Jana Horová Number of pages numbered: 52 Number of pages unnumbered: 15 Number of appendices: 2 Number of literature items used: 30 Summary: This thesis deals with issue of unintended pregnancies and it attempts to cover all aspects of this controversial subject. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part concerns possible solutions to unintended pregnancies, contraception, potential consequences of abortion, different societal attitudes towards abortions, and the role of the midwife in this regard. The practical part includes interviews with women who have undergone an abortion. It attempts to capture their reasons for aborting their pregnancies and feelings associated with this, as well as their retrospective thoughts about their decisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
KOPTIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce319,01 kBAdobe PDFView/Open
KOPTIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
KOPTIKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce484,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.