Title: Přístup zdravotníků k vedení porodu
Other Titles: Approach of Healthcare Professionals to Management of Labor
Authors: Trejbalová, Šárka
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32085
Keywords: porodní asistentka;porodník;porod;porodnictví;lékařsky vedený porod;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: midwife;obstetrician;childbirth;obstetrics;medical management of childbirth;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématy přístupu lékaře a porodní asistentky k rodící ženě. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji stručně dějiny porodnictví, zabývám se lékařským vedením porodu a ošetřovatelskou péčí porodní asistentky během porodu. Praktická část práce je vystavěna na základě kvalitativního výzkumu, obsahuje rozhovor s lékařem a porodní asistentkou, kteří ve své praxi pečují o rodící ženy. Cílem celé práce je pak identifikace lékařského pohledu na péči o rodící ženu a samozřejmě, také identifikace pohledu porodní asistentky.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on attitude to delivering woman of a obstetrician and a midwife. The content of the thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part I describe the brief history of midwifery, I am focused on medical managment of childbirth and nursing care of midwife during a childbirth. The practical part of the thesis deals with the qualitative research. It contains interviews with the doctor and with the midwife, who take care of labouring women. The aim of the thesis is identification of obstetrical view on care of delivering woman, as well as indentification midwife´s view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Trejbalova_Sarka.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFView/Open
TREJBALOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
TREJBALOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
TREJBALOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce480,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.