Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPosseltová Lucie
dc.contributor.authorPeteříková, Tereza
dc.contributor.refereeŠafránková Zuzana, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:30Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:30Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier76432
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32100
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je Ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií. V teoretické části se zaměřuji na základní charakteristiku, diagnostiku, klasifikaci záchvatů, léčbu i na kvalitu života. Věnuji se také ošetřovatelské péči, rolím zdravotní sestry a poskytování první pomoci při epileptickém záchvatu. V praktické části získávám základní informace pomocí kazuistiky a polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectepilepsie. ošetřovatelská péče. kvalita života. pacient.cs
dc.titleOšetřovatelská péče o pacienta s epilepsiícs
dc.title.alternativeNursing care of the patient with epilepsyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of my bachelor thesis is Nursing care of the patient suffering from epilepsy. The theoretical part of the thesis is focused on the basic characteric, diagnostics, classification of the epileptic fits, medical treatment and on the quality of life with epilepsy. In this part I also devote myself to the nursing care, the roles of a nurse and to the giving first aid in case of an epileptic fit. In the practional part I again basic information by means of case interpretation and by half-structured interview with open questions.en
dc.subject.translatedepilepsy. nursing care. quality of life. patient.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Osetrovatelska pece o pacienta s epilepsii.pdfPlný text práce842,72 kBAdobe PDFView/Open
PETERIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
PETERIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
PETERIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce462,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.