Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČadová Lucie, Mgr.
dc.contributor.authorEretová, Irena
dc.contributor.refereeDvořák Josef, Prof. MUDr. DrSc.
dc.date.accepted2018-9-7
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:33Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:33Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-31
dc.identifier76473
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32105
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u pacientů s traumatickým poraněním obličeje. Zaměřuje se především na určení hlavních ošetřovatelských diagnóz a intervencí a snaží se zmapovat nejproblematičtější oblast v rámci edukace. Teoretická část obsahuje ucelený přehled anatomie obličeje a jeho dělení do etáží, druhy úrazů, možnosti vyšetřovacích metod, léčby a jejích komplikací, specifika ošetřovatelské péče a zakončena je rehabilitačními technikami orofaciálního aparátu. Praktická část obsahuje podrobnou kazuistiku zvoleného pacienta s komplikovaným úrazem obličeje po vážné autonehodě. Poté byl proveden sběr informací a osobní rozhovor s pacientem, na jehož základě byl sestaven ošetřovatelský proces. Výsledkem je zpracovaný edukační plán a leták v oblasti ústní hygieny.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttraumacs
dc.subjectobličejcs
dc.subjectdutina ústnícs
dc.subjectústní hygienacs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectkazuistikacs
dc.subjectsauerova dlahacs
dc.subjectintermaxilární fixace.cs
dc.titleOšetřovatelský proces u pacienta s traumatickým poraněním orofaciálního aparátucs
dc.title.alternativeNursing process in a patient with traumatic injuries to the orofacial apparatusen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachleor thesis deals with the nursing process in patients wiith traumatic facial injuries. It focuses primarily on the identification of majir nursing diagnoses and interventions, and tries to map the most problematic area withing education. The theoretical part contains a comprehensive overview of facial anatomy and its division into layers, types of injuries, possibilities of investigation methods, treatment and its complications, specifics of nursing care ant terminated by rehabilation techniques of orofacial apparatus. The practical part contains a detailed case study of the selected patient with complicated face trauma after a serious car accident. After thet, information was collected and a personal interview with the patient, based on which the nursing process was assembled. The result is a prepared educational plan and a leaflet in the field of oral hygiene.en
dc.subject.translatedtraumaen
dc.subject.translatedfaceen
dc.subject.translatedoral cavityen
dc.subject.translatedoral hygieneen
dc.subject.translatednursigen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedcase reporten
dc.subject.translatedsauer plateen
dc.subject.translatedintermaxillary fixation.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
ERETOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
ERETOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
ERETOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce490,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.