Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMehnert Elke, Prof. Dr. phil. habil.
dc.contributor.authorLukešová, Jana
dc.date.accepted2018-9-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:42Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:16:42Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier74169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32129
dc.description.abstractV mé práci jsem se zabývala pohádkami, zejména lidovými pohádkami a jejich místem v životě dětí a dospělých. Nejprve jsem definovala pojmy "pohádky", "lidové pohádky" a "archetypy". Poté jsem se zabývala rozdílem mezi skutečným a pohádkovým světem a tím, jak na ně působí. Při této příležitosti jsem se také zabývala strachem u dětí a v pohádkách. V mé práci jsem také psala o učebních a vzdělávacích plánech používaných v mateřských školách. Právě proto jsem provedla testování v mateřské škole, kde jsem sledovala vnímání lidových pohádek u dětí a jejich reakce, zejména na pohádce "Žabí král".cs
dc.format52 s. (69 378 znaků), 8s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectděti a pohádkycs
dc.subjectnárodní pohádkycs
dc.subjectpohádky ve školcecs
dc.subjectučební a výchovné plánycs
dc.subjectpsychologiecs
dc.titlePozor děti, pozor pohádky.cs
dc.title.alternativeAttention children, attention fairy tales.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my work I dealt with fairy tales, especially folk fairy-tales and with their position in lives of children and adults. At first I have defined the terms "fairy-tales", "folk-tales" and "archetypes". Then I have dealt with the difference between the real world and the world of fairy-tales and what kind of effect it has on them. On this occasion, I have also dealt with the fear that children feel when they read or hear fairy-tales. In my work, I also wrote about educational plans in nursery schools. Because of that, I made a research at nursery school, where I observed the children's perception of fairy-tales, their reactions, especially on the example of the fairy-tale "Frog King".en
dc.subject.translatedchildren and fairy-talesen
dc.subject.translatedfolk-talesen
dc.subject.translatedfairy-tales in nursery schoolen
dc.subject.translatededucational plansen
dc.subject.translatedpsychologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorsicht Kinder! Vorsicht Marchen!.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce325,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.