Title: Používání členů u jmen vlastních
Other Titles: Using of articles with proper nouns
Authors: Holíková, Veronika
Advisor: Menclová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32131
Keywords: vlastní jméno;člen určitý;člen neurčitý;jména osob;použití členu u vlastních jmen
Keywords in different language: proper name;definite article;indefinite article;the names of the people;the use of an article with their proper names
Abstract: Téma této bakalářské práce je používání členů u vlastních jmen. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno skloňování podstatných jmen vlastních s důrazem na jejich odlišení od jmen obecných. Praktická část je zaměřena na použití členu určitého a členu neurčitého před vlastními jmény (příjmeními). Pro tento výzkum byl vybrán korpus na webu DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). Na konkrétních příkladech bylo ukázáno, jaké významy může mít spojení členu určitého nebo neurčitého s vlastním jménem a v jaké četnosti se tato spojení vyskytují.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the use of articles with proper nouns. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes the inflection of the nouns with the emphasis on their distinction from the generic names. The practical part focuses on the use of a definite and indefinite article before proper names (surnames). For this research was selected a corpus on the DWDS website (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). Specific examples have shown how the joining of an indefinite and definite article can have its own name and the frequency of these connections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Holikova Veronika.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Holikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Holikova_op.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Holikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce348,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.