Název: Vliv vibrací na přestup tepla v mezikruhovém kanálu
Další názvy: Vibration influences of heating bar in annular canal
Autoři: Janouškovec, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Oponent: Ulrych, Bohuš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3214
Klíčová slova: vibrace;vlastní frekvence;součinitel přestupu tepla alfa;CFD;Siemens NX;FLUENT;metoda konečných prvků;palivový článek
Klíčová slova v dalším jazyce: vibration;inherent frequency;coefficient alpha;CFD;FLUENT;Siemens NX;finite element analysis;fuel segment
Abstrakt: Bakalářská práce řeší problematiku vibrací. Teoretické výsledky budou experimentálně prověřeny na modelu palivového článku. Cílem výpočtů bude zjištění vlivu vibrace na proudění vzduchu v mezikruhovém kanálu, což nepřímo ovlivní velikost součinitele přestupu tepla. Závěrem práce je navrhnout konstrukční uspořádání zařízení pro nové podmínky a přípravu numerického modelu proudění v CFD programu Fluent.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachalor sheet is based on problematic of vibration. Teoretic results will be experimentaly check on the model of fuel segment. The purpose of these experiments will be find influences on flow caused by vibration. Vibration frequency will act indirectly on coefficient a. My goal is redesign device and prepare numeric model of convection with help of CFD software Fluent.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Janouskovec_BP.pdfPlný text práce7,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2296_0001.pdfPosudek vedoucího práce52,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2297_0001.pdfPosudek oponenta práce200,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2313_0001.pdfPrůběh obhajoby práce25,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.