Title: Komerční jednotky pro bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti
Other Titles: Commercial units for wireless communication over short distances
Authors: Portášik, Tomáš
Advisor: Justa Josef, Ing.
Referee: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32168
Keywords: bezdrátová komunikace;technologie;specifikace;standard;wifi;bluetooth;zigbee;modulace;data;zabezpečení;přenos dat;informace;rádiová komunikace;signál;spektrum;frekvence;frekvenční pásmo;spotřeba;uzel;z-wave;rfid;nfc;spotřeba energie;ble;hm-10 modul.
Keywords in different language: wireless communication;technology;specifications;standard;wifi;bluetooth;zigbee;modulation;data;security;data transfer;information;radio communication;signal;spectrum;frequency;frequency band;consumption;node;z-wave;rfid;nfc;power consumption;ble;hm-10 module.
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje vybrané bezdrátové technologie používané pro přenos dat na krátké vzdálenosti. Jsou zde rozebrány výhody, nevýhody jednotlivých komerčních jednotek, jejich zabezpečení, typ přenosu a jejich různé standardy. Na konci experimentální části porovnává jednotlivé technologie, pro usnadnění výběru některé z technologií. V praktické části je přiblížen standard Bluetooth 4.0. a naprogramován na desce Arduino UNO R3.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes selected wireless technologies used for short-distance data transmission. There are here dismantled benefits, disadvantages individual commercial units, their security, type transmission and their different standards. At the end of the experimental part, it compares individual technologies to facilitate the selection of some of the technologies. In the practical part is Bluetooth 4.0. and programmed on the Arduino UNO 3 board.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Portasik.PDFPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
074909_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,98 kBAdobe PDFView/Open
074909_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,68 kBAdobe PDFView/Open
074909_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.