Název: Vyrovnání trubkové řady při měření v proudícím vzduchu
Další názvy: Aligning pipe series in the flowing air during measurement
Autoři: Vejvoda, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Oponent: Schuster, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3217
Klíčová slova: vyrovnání trubkové řady;tok vzduchu;statická výchylka;krokový motor;vibrouzel;vyhodnocení hodnot
Klíčová slova v dalším jazyce: cascade of tube dummies;airflow;static displacement elimination;stepper motor;vibro-knot;reference value
Abstrakt: Tento výzkum bakalářské práce se zabývá tokem vzduchu, který pohybuje se dvěmi trubkami, zatímco zbytek trubek je pevně uložen. Všechny trubky jsou ve výchozí poloze v řadě. Cílem této bakalářské práci je eliminace statické výchylky pohybující se trubek od pevně uložených trubek, která je zapříčená proudem vzduchu. Pro tento účel je výzkumné zařízení vybaveno krokovými motory.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor experimental study deals with the cross flown tube cascade with two tubes movable whereas the other are stiff. The goal of the experimental work is elimination of static displacements of the movable tubes in order to secure basic position of all tubes in row during their vibration caused by the flowing air. The experimental rig is equipped with stepping motors for this purpose.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2302_0001.pdfPosudek vedoucího práce62,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2310_0001.pdfPosudek oponenta práce81,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2316_0001.pdfPrůběh obhajoby práce18,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3217

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.