Title: Závislost parametrů tokem spínaného stroje s permanentními magnety na počtu jeho pólů
Other Titles: The parameters dependence on poles number of the flux-switching permanent magnet machine
Authors: Řezáček, Jan
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Laksar Jan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32172
Keywords: tokem spínané stroje s permanentními magnety;elektromagnetické pole;fspm;femm;solidworks;matlab
Keywords in different language: flux-switching permanent magnet machines;electromagnetic field;fspm;femm;solidworks;matlab
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na tokem spínané stroje s permanentními magnety (FSPM) a sledování závislosti parametrů stroje na rozdílném počtu rotorových a statorových pólů. Vysvětluje princip fungování FSPM strojů a jejich možnou aplikaci v různých průmyslových odvětvích. Dále je zaměřena na vytvoření několika modelů FSPM strojů s různými topologiemi. Tyto modely jsou podrobeny simulacím na elektromagnetická pole. Cílem této práce je vytvoření topologie FSPM stroje s co nejvyšší velikostí celkového indukovaného napětí a točivého momentu vykazující sinusový průběh.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the flux-switching permanent magnet (FSPM) machines and the observation of machine parameters dependence on the different numbers of rotor and stator poles. It explains the principle of operation of FSPM machines and their possible application in various industries. The thesis is also focused on creating several models of FSPM machines with different topologies. These models are subjected to simulations on electromagnetic fields. The aim of this thesis is to create the topology of FSPM machine with the highest magnitude of the total induced voltage and torque showing the sinusoidal waveform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Rezacek.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
074921_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,85 kBAdobe PDFView/Open
074921_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,4 kBAdobe PDFView/Open
074921_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.