Název: Stanovení hodnot hladiny akustického tlaku hluku vyzařovaného tepelným čerpadlem vzduch - voda ve vybraných místech
Další názvy: Assess the values of sound pressure level of noise emitted by a heat pump type air - water in selected areas
Autoři: Waldmann, Václav
Vedoucí práce/školitel: Voldřich, Josef
Oponent: Matas, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3218
Klíčová slova: tepelné čerpadlo;zvukoměr;váhový filtr;hluk;hladina akustického tlaku;komora;měření;protokol
Klíčová slova v dalším jazyce: heat pump;noise meter;weighting;noise;sound pressure level;chamber;measurement;protocol
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje data z měření hodnoty akustického tlaku tepelného čerpadla a jejich vyhodnocení. Dále jsou zde popsány vlastnosti zvuku, měřidlo pro měření hluku a popis samotného měření a popis protokolu z měření hodnoty akustického tlaku. Součástí je i přehled norem, které se zabývají měřením hluku.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis includes data from measuring of the value of the sound pressure level of a heat pump and their evaluation. Next it describes properties of sound, a device for measuring of the noise and description of the measuring and protocol of measuring of the value of the sound pressure level. It includes summary of the standards. The standards deal with measuring of the noise.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stanoveni hodnot hladiny akustickeho tlaku hluku vyzarovaneho tepelnym cerpadlem vzduch _ voda ve vybranych mistech.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2306_0001.pdfPosudek vedoucího práce30,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2307_0001.pdfPosudek oponenta práce63,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2318_0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.