Title: Analýza spotřeby energie průmyslových chladících jednotek SMC
Other Titles: The analysis of an energy consumption of the industrial SMC cooling units
Authors: Havlík, Martin
Advisor: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hrdý Branislav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32187
Keywords: průmyslové chlazení;kompresorové chlazení;peltierův článek;měření spotřeby;měřicí stanice spotřeby elektrické energie;výpočet spotřeby energie.
Keywords in different language: industrial cooling;compressor cooling;peltier element;power consumption measurement;measuring station of electric energy consumption;calculation of energy consumption.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průmyslového chlazení a chladicích zařízení. Jsou zde uvedeny principy chlazení používané v praxi. Dále je práce zaměřena na oblast měření spotřeby elektrické energie chladicích jednotek a výpočet finančních nákladů s ní spojené. Za účelem následného využití v průmyslu byla sestrojena měřicí stanice spotřeby elektrické energie a s ní poté provedena praktická měření.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on problems in the area of industrial cooling and cooling equipment. The principles of cooling used in practise are stated in practical part. This thesis is also focused on measurement technique of electrical energy consumption in cooling units and calculation of financial costs related to industrial cooling. For the purpose of resultant use in industry the measurement station of electric energy consumption was constructed and afterwards practical measurements were made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Martin Havlik 5.6. 2018.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
074993_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,84 kBAdobe PDFView/Open
074993_oponent.pdfPosudek oponenta práce500,13 kBAdobe PDFView/Open
074993_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.