Title: Aerodynamické vazební síly na příčně obtékanou trubkovou řadu
Other Titles: Aerodynamic couple forces acting on the transversely overflown row of tubes
Authors: Zajíc, Jan
Advisor: Linhart, Jiří
Referee: Sedlák, Kamil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3219
Keywords: vibrační uzel;trubková řada;kalibrace;vazební koeficienty;jednodimenzionální buzení
Keywords in different language: vibration node;pipe line;calibration;binding coefficients;one-dimensional excitation
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil na příčně obtékanou trubkovou řadu, která simuluje trubkový kondenzátor. Zahrnuje jednak popis experimentálního zařízení, ale také teoretickou část, v které se pojednává o přípravných měřeních. Cílem je zprovoznit experimentální zařízení a realizovat měření při jednodimenzionálním buzení.
Abstract in different language: This thesis focuses on the problematic of aerodynamic binding forces on pipe line with a transverse airflow, which simulates pipe condenser. The thesis includes the experimental device description and theoretical part, which clarifies the preparatory experiments. The experimental part and the goal of the thesis, is to make the device functional and realize one-dimensional excitation measurements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jan Zajic.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
2308_0001.pdfPosudek vedoucího práce62,03 kBAdobe PDFView/Open
2309_0001.pdfPosudek oponenta práce88,46 kBAdobe PDFView/Open
2319_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.