Název: Aerodynamické vazební síly na příčně obtékanou trubkovou řadu
Další názvy: Aerodynamic couple forces acting on the transversely overflown row of tubes
Autoři: Zajíc, Jan
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Oponent: Sedlák, Kamil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3219
Klíčová slova: vibrační uzel;trubková řada;kalibrace;vazební koeficienty;jednodimenzionální buzení
Klíčová slova v dalším jazyce: vibration node;pipe line;calibration;binding coefficients;one-dimensional excitation
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil na příčně obtékanou trubkovou řadu, která simuluje trubkový kondenzátor. Zahrnuje jednak popis experimentálního zařízení, ale také teoretickou část, v které se pojednává o přípravných měřeních. Cílem je zprovoznit experimentální zařízení a realizovat měření při jednodimenzionálním buzení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the problematic of aerodynamic binding forces on pipe line with a transverse airflow, which simulates pipe condenser. The thesis includes the experimental device description and theoretical part, which clarifies the preparatory experiments. The experimental part and the goal of the thesis, is to make the device functional and realize one-dimensional excitation measurements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jan Zajic.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2308_0001.pdfPosudek vedoucího práce62,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2309_0001.pdfPosudek oponenta práce88,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2319_0001.pdfPrůběh obhajoby práce11,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3219

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.