Title: Implementace skalárního řízení asynchronního motoru s čidlem otáček
Other Titles: Implementation of the V/f control of induction motor with speed sensor
Authors: Krýsl, Pavel
Advisor: Votava Martin, Ing.
Referee: Glac Antonín, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32191
Keywords: třífázový asynchronní motor;řízení rychlosti;skalární řízení;inkrementální čidlo;konfigurace mikrokontroléru;napěťový střídač
Keywords in different language: three-phase asynchronous machine;speed control;scalar control;incremental encoder;configuration microcontroler;three-phase bridge inverter
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na skalární řízení pohonu s asynchronním strojem s kotvou nakrátko. Pro nastavení požadované amplitudy a frekvence napětí na svorkách motoru je použit napěťový střídač. Práce popisuje jednotlivé části pohonu a regulační algoritmus. Algoritmus je implementován do mikroprocesorového regulátoru. Funkčnost algoritmu je ověřena sérií měření přechodový dějů na laboratorním vzorku pohonu.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the scalar control of a drive with an asynchronous machine with a squirrel cage. A voltage converter is used to set demanded voltage at the stator terminals of the motor. The thesis describes parts of the drive with the asynchronous machine and the control algorithm. The algorithm is implemented into a microprocessor regulator. Functionality of the algorithm is verified by series of measurements of drive in transient state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
074997_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,11 kBAdobe PDFView/Open
074997_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,41 kBAdobe PDFView/Open
074997_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce297,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.