Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený Josef, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorČurda, Petr
dc.contributor.refereeŘezáček Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-26
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:11Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:11Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-7
dc.identifier75003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32196
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na elektromagnetický návrh trojfázového asynchronního motoru s klecí nakrátko o parametrech: P = 120 kW, U = 400 V, 2p = 8, m = 3, IP23, f = 50 Hz. Návrh stroje je proveden podle zadaných parametrů. Obsahem práce je určení hlavních parametrů stroje a geometrického uspořádání statoru a rotoru. Dále je uveden výpočet magnetického obvodu, odporů a reaktancí obou vinutí. Součástí práce je také stanovení celkových ztrát, účinnosti motoru, proudu a účiníku v chodu naprázdno a nakrátko. V závěru práce je na základě vypočtených hodnot sestrojen kružnicový diagram, z něhož je následně odvozena momentová charakteristika a určeny další parametry stroje V příloze je schematicky nakreslen podélný a příčný řez stroje.cs
dc.format46 s., 2 příloh (40837 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektromagnetický návrhcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectmagnetický tokcs
dc.subjectelektromagnetická indukcecs
dc.subjectstatorcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectvzduchová mezeracs
dc.subjectproudová hustotacs
dc.subjectklec nakrátkocs
dc.subjectmagnetický obvodcs
dc.subjectodporcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectkružnicový diagramcs
dc.subjectmomentová charakteristikacs
dc.titleNávrh asynchronního motoru s klecí nakrátkocs
dc.title.alternativeDesign of the squirrel-cage induction machineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with electromagnetic design of the induction machine with squirrel-cage with parameters: P = 120 kW, U = 400 V, 2p = 8, m = 3, IP23, f = 50Hz. The design of the machine is made according to specified parameters. The goal of the thesis is determination of the main parameters of the machine and geometric layout of stator and rotor. In addition, the magnetic circuit, resistance and reactance of both winding types are calculated. The thesis also contains the determination of the total losses, efficiency of the motor, the current and the power factor in the idle and short run. In conclusion a circle diagram based on the calculated values is constructed and subsequently the torque characteristic and other parameters are derived from it. A schematic longitudinal and cross section of the machine is drawn in the appendix of this thesis.en
dc.subject.translatedelectromagnetic designen
dc.subject.translatedwindingen
dc.subject.translatedmagnetic fluxen
dc.subject.translatedelectromagnetic inductionen
dc.subject.translatedstatoren
dc.subject.translatedrotoren
dc.subject.translatedair gapen
dc.subject.translatedcurrent densityen
dc.subject.translatedsquirrel cageen
dc.subject.translatedmagnetic circuiten
dc.subject.translatedresistanceen
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedcircle diagramen
dc.subject.translatedtorque characteristic.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Curda_Petr_2018.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
075003_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,33 kBAdobe PDFView/Open
075003_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,27 kBAdobe PDFView/Open
075003_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.