Title: Rozbor vypínacího procesu vypínačů vvn/zvn se zaměřením na dielektrický interval
Other Titles: Analysis of interruption process of HV circuit breakers with emphasis on dielectric interval
Authors: Čížek, Václav
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Mužík Václav, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32204
Keywords: vypínač;plyn sf6;zotavené napětí;dielektrický interval
Keywords in different language: circuit breaker;gas sf6;recovered voltage;dielectric interval
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na rozbor vypínací schopnosti výkonového vypínače s plynem SF6. Zabývá se problematikou vypínacích disciplín při různých typech zkratu a rozebírá intervaly vypínaného oblouku. Další část práce je zaměřena na obnovení dielektrické pevnosti po uhasnutí oblouku. Výsledkem práce je stanovení závěrů pro navrhování vypínačů.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the analysis of switching capacity of the powerful switch with SF6 gas. It deals with the issue of switching disciplines for different types of short circuit and to analyse the intervals of the switched electric arc. The second part of the thesis is focused on the restoration of dielectric strenght after the arc extinction. The result of the thesis is determination of conclusions for the design of switches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Cizek Vaclav.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
075015_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,1 kBAdobe PDFView/Open
075015_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce451,98 kBAdobe PDFView/Open
075015_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce250,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.