Title: Zpracování teplotního modelu synchronního stroje s PM v prostředí MATLAB
Other Titles: The Thermal Model of Synchronnous Motor with PM in MATLAB
Authors: Skalický, Martin
Advisor: Veg Lukáš, Ing.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32210
Keywords: synchronní motor s permanentními magnety;teplotní model;výpočet oteplení;metoda náhradní tepelné sítě;matlab
Keywords in different language: permanent magnet synchronous motor;thermal model;warming calculation;method of equivalent thermal network;matlab
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na výpočet oteplení trakčního synchronního stroje s permanentními magnety ve stádiu elektromagnetického výpočtu. Oteplení je počítáno analytickou metodou náhradní tepelné sítě se soustředěnými parametry. Získané teplotní rovnice jsou převedeny do maticového tvaru a řešeny v prostředí MATLAB. Výsledky jsou verifikovány s výsledky numerického výpočtu v softwaru ANSYS Workbench.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on thermal calculation of permanent magnet synchronous motor, designed for electric traction. Warming is calculated by analytic method of equivalent thermal network with lumped parameters. Acquired thermal equations are converted into matrix form and solved in MATLAB interface. Results are verified with numerical calculations in ANSYS workbench.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_skalicky.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
075025_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,53 kBAdobe PDFView/Open
075025_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,59 kBAdobe PDFView/Open
075025_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.