Název: Výpočet efektivní a střední hodnoty
Další názvy: RMS and average value calculation
Autoři: Huszár, Martin
Vedoucí práce/školitel: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Veg Lukáš, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32211
Klíčová slova: efektivní hodnota;střední hodnota;výkon;transformátor;napětí;proud;simulace;fáze;symetrie;vliv zátěže;pulsnost;usměrňovač
Klíčová slova v dalším jazyce: root mean square value;mean value;power;transformer;voltage;current;simulation;phase;symmetry;load impact;pulsation;rectifier
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na softwarovou analýzu obecného periodického průběhu ve formě datasheetu v prostředí Matlab. Konkrétně se jedná o efektivní a střední hodnoty, jejich fázové posuvy, výkony a analýzu 3-fázového odběru obecně. Program musí být schopen na základě několika vstupních parametrů diskrétně analyzovat libovolný periodický průběh. Tento předpoklad vnáší do problematiky řadu potencionálních problémů, se kterými musí program počítat. Řešené průběhy v této práci jsou získány ze simulace 24-pulsního mezifázového transformátoru pro usměrňovače.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelors work focuses on the software analysis of a general periodic function in the form of datasheets in MATLAB. More specifically, the focus is on the mean value, the root mean square value, phase shifts, power, and the analysis of a 3-phase consumption in general. The program must be capable of discrete analysis of a random periodic function based on a few input parameters. This prerequisite brings along many potential issues, which have to be accounted for within the program. The functions analysed in this work were obtained from a simulation of a 24-pulse interphase transformer for conventional rectifiers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Huszar-BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075172_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075172_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075172_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce176,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.