Title: False friends
Other Titles: False friends
Authors: Kopecká, Michaela
Advisor: Horová Helena, PhDr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32217
Keywords: zrádná slova;faux amis;obchodní francouzština;význam slov;slovní zásoba;analýza zrádných slov;cizí jazyky pro komerční praxi
Keywords in different language: false friends;faux amis;business french;word sens;vocabulary;analysis of false friends;foreign languages for commercial purposes
Abstract: Práce se zabývá zrádnými slovy tématem "faux amis", tedy zrádných slov vyskytujících se v českém jazyce ve vztahu k francouzštině. V teoretické části jsou vysvětleny základní lexikologické pojmy (například homonymie nebo paronymie), několik definicí zrádných slov od různých autorů a klasifikace zrádných slov. Praktická část obsahuje analýzu vybraných slov spjatých s komerční praxí a také rozbor dotazníku. Cílem bylo osvětlit pojem zrádných slov, roztřídit do kategorií, analyzovat smysl zvolených slov a poukázat na rozdíly mezi správným překladem a překladem domnělým.
Abstract in different language: The thesis deals with the theme of ? faux amis ? so called false friends, that were founded in the Czech language in relation to French. The theoretical part explains the basic lexicological terms (for example homonymy or paronymy), few definitions of false friends from different authors and the classification of false friends. Practical part contains analysis selected words associated with commercial practice and an analysis of the questionnaire. The aim was to clarify the term of false friends, to categorize them into the categories, to analyze the meaning of the chosen words and to point out the differences between the correct translation and the supposed translation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - version finale.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Kopecka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce441,91 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - oponent.pdfPosudek oponenta práce782,88 kBAdobe PDFView/Open
Kopecka - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce272,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.