Title: Anglicismy v titulcích článků francouzských časopisů pro ženy
Other Titles: Anglicisms in the headlines of French magazines for women
Authors: Grundová, Tereza
Advisor: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32222
Keywords: anglicismus;francouzština;výpůjčka;časopis;definice
Keywords in different language: anglicism;french;borrowing;magazine;definition
Abstract: Práce se zabývá anglicismy ve francouzských časopisech pro ženy. První část práce popisuje definice anglicismu, klasifikaci, časopisy pro ženy a krátký historický kontext vlivu angličtiny na francouzštinu. Ve druhé části práce analyzujeme vybrané anglicismy. Cílem práce bylo poukázat na velký vliv angličtiny v oblasti francouzských dámských časopisů.
Abstract in different language: The thesis deals with Anglicisms in French women's magazines. The first part of the thesis describes definition of anglicisms, classification, women's magazines and a short historical context of the influence of English on French. In the second part we analyze selected anglicisms. The aim of the thesis was to highlight the great influence of English in women's french magazines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Grundova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Grundova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce505,56 kBAdobe PDFView/Open
Grundova - oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Grundova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce275,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.