Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKomzáková Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHajžmanová, Alena
dc.contributor.refereeSlavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2018-9-10
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:37Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:17:37Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier73618
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32243
dc.description.abstractBakalářská práce se zaobírá základními výtvarnými technikami ve vztahu k psychomotorickému vlivu na jedince, který je aktuálně využívá. Jedná se o předškolní děti v mateřské školce. Pro tento výzkum byl vytvořen pohádkový příběh, v němž se prolínají různé úkoly spolu s rozdílnými náročnostmi technik. Hlavním bodem je určení vhodnosti výtvarných technik (jaké techniky zvládla cílová skupina nejlépe a naopak jaké techniky jim dělaly problémy). S tím souvisí i vhodnost úkolů. Teoretická část je věnována informacím, které souvisí s praktickou částí. V praktické části se zaobírám analýzou dat získaných během výzkumu v mateřské školce.cs
dc.format76 s. (24 678 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýtvarné technikycs
dc.subjectvýtvarné úkolycs
dc.subjectpředškolní dětics
dc.subjectpsychomotorikacs
dc.subjectrychlost prácecs
dc.subjectnáročnost aktivitcs
dc.titleSpecifika výtvarných technik ve vztahu k psychomotorickému vývoji dětí předškolního věkucs
dc.title.alternativeThe specifics of the art techniques in relation to the psychomotor development of preschool childrenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with basic art techniques in relation to the psychomotoric influence on the individual children of preschool age in kindergarten. For this purpose, a fairytale story has been created. Based on this story, different tasks and different art techniques are used. The main part is to determine the suitability of art techniques. The decision is based on the performance of children in individual tasks. The theoretical part contains information about the practical part. In the practical part, I analyze the data obtained during the research at kindergarten.en
dc.subject.translatedart techniquesen
dc.subject.translatedart tasksen
dc.subject.translatedpreschool childrenen
dc.subject.translatedpsychomotoricsen
dc.subject.translatedspeed of worken
dc.subject.translatedcomplexity of activitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hajzmanova.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Hajzmanova Alena_V_Komzakova.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Hajzmanova Alena_O_Slavik.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Hajzmanova Alena_2018.pdfPrůběh obhajoby práce432,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.