Title: Snové krajiny
Other Titles: Landscapes of dream
Authors: Huclová, Alžběta
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32245
Keywords: digitální fotografie;fotomontáž;snění;surrealismus;historie umění;spánek
Keywords in different language: digital photography;photomontage;dreams;surrealism;history of art;sleep
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření cyklu fotografií na téma snění, které vychází z kreativní autorské stylizace snů vybraných osob. Cyklus je řešen technikou digitální fotografie a obsahuje 10 fotografií o velikosti 30x60 cm. Soubor skicovního materiálu obsahuje 20 kusů fotografií. Teoretická část práce je zaměřena na reflexi snění a uměleckého ztvárnění snových představ v historii umění.
Abstract in different language: The aim of this BA thesis was to create a photography cycle on the theme of dreaming based on a creative authorial stylisation of dreams of selected persons. The cycle is realised by the technique of digital photography and includes ten 30x60 cm photographs. The sketch material set contains 20 photographs. The theoretical part of the thesis focuses on the reflection of dreaming and artistic representation of dream images in the history of art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_alzbeta_huclova_2018.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Huclova Alzbeta_2018.pdfPrůběh obhajoby práce401,85 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Huclova Alzbeta_oponent_Plihalova.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Huclova Alzbeta_vedouci_Masek.pdfPosudek vedoucího práce931,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.