Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
dc.contributor.authorSochorová, Marie Megan
dc.contributor.refereePietrasová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:39Z-
dc.date.available2017-6-16
dc.date.available2019-03-15T10:17:39Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier73629
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32247
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena do tří základních částí. V praktické části jsem vytvořila 10 abstraktních děl inspirovaných vnitřní krajinou. V teoretické části se práce zabývá historií krajinomalby, ukotvením děl v širším kontextu, inspiračními zdroji, popisu výtvarného záměru jednotlivých děl i jejich celku a technologický popis realizace. V závěrečném didaktickém oddílu se věnuji aplikaci získaných poznatků ve výuce výtvarné výchovycs
dc.format37 s. (62 997 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectolejomalbacs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectkrajinomalbacs
dc.subjecttagcs
dc.subjectstreet artcs
dc.subjectgraffitics
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectšablonacs
dc.subjectsprejovánícs
dc.subjectlegalitacs
dc.titleKrajina cyklus obrazů klasická krajinomalba nebo alternativa v abstraktní analogii.cs
dc.title.alternativeLandscape painting cycle classic landscape painting or alternative in abstract analogy.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis is divided into three main parts. In the practical part I have created 10 abstract-art works inspired by the inner landscape. The theoretical part deals with the history of landscape painting, how the works are anchored in a wider context, sources of inspiration, describing the artistic intention of the individual works and the whole technical description and implementation. The final section is devoted to the didactic application of this knowledge in art education.en
dc.subject.translatedoil paintingen
dc.subject.translatedstructureen
dc.subject.translatedlandscape paintingen
dc.subject.translatedstreet arten
dc.subject.translatedgraffitien
dc.subject.translatedpublic spaceen
dc.subject.translatedstencilen
dc.subject.translatedsprayen
dc.subject.translatedlegalityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_sochorova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sochorova Marie Megan_vedouci_Kornatovsky_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sochorova Marie Megan_oponent_Pietrasova_2018.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sochorova Marie Megan_2018.pdfPrůběh obhajoby práce564,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.