Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorTesaříková, Nikola
dc.contributor.refereeKomzáková Martina, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:42Z-
dc.date.available2017-12-8
dc.date.available2019-03-15T10:17:42Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier76559
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32257
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám teorií barev z pohledu fyzikálního, fyziologického, psychologického a vizuálního působení, jež jsou pro pochopení samotného emocionálního účinku barev nezbytné. Práce je členěna na tři části - část teoretickou, empirickou a praktickou vlastní tvorbu. V první části popisuji teorii barev z hlediska zkoumání jednotlivých oblastí vědy. Následují kapitoly o symbolice barev, využití barev v praxi, o zastoupení barvy ve výtvarném umění a také v hodinách výtvarné výchovy. V druhé části představuji výzkum, zabývající se vnímáním a preferencí barev u dětí mladšího školního věku. Vlastní tvorba zahrnuje sérii velkoformátových digitálních tisků, zpracovaných ve vektorovém počítačovém programu. Tato díla mají oporu v teoretické části práce, jsou výsledkem mého bádání a vystihují můj osobní vztah k barvám.cs
dc.format55 s., XV s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectteorie barevcs
dc.subjectpůsobení barevcs
dc.subjectbarva ve výtvarném uměnícs
dc.subjectvýtvarná výchovacs
dc.subjectdětský výtvarný projevcs
dc.subjectvlastní výtvarná činnostcs
dc.titleEmocionální působení barev v souvislostech výtvarné výchovycs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor thesis I deal with the theory of colors in terms of physical, physiological, psychological and visual effects, which are necessary for the understanding of the emotional effect of the color itself. The work is divided into three parts - the theoretical, empirical and practical creation. In the first part I describe the theory of colors in terms of exploration of individual sphere of sciences. The next chapters are focus on symbolism of colors, use of colors in practice, on representation color in the fine arts and also in the art lessons are followed. In the second part, I present research on the perception and preference of colors in children of younger school age. My own work includes a series of large-format digital prints, processed in a vector computer program. These works are supported in the theoretical part of the work. Digital prints are a result of my research and represent my personal relationship to colors.en
dc.subject.translatedcolor theoryen
dc.subject.translatedcolor effectsen
dc.subject.translatedcolor in arten
dc.subject.translatedart educationen
dc.subject.translatedchildren's artistic expressionen
dc.subject.translatedown artistic activityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tesarikova Nikola, Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tesarikova Nikola_vedouci_Slavik_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Tesarikova Nikola_oponent_Komzakova_2018.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Tesarikova Nikola_2018.pdfPrůběh obhajoby práce499,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.