Title: Mobilní hra s využitím GPS navigace
Other Titles: Mobile game using GPS navigation
Authors: Ziegler, Zdeněk
Advisor: Pešička Ladislav, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32270
Keywords: mobilní hra;android;gps;klient-server architektura;sqlite databáze
Keywords in different language: mobile game;android;gps;client-server architecture;sqlite database
Abstract: Cílem této práce je vytvoření hry pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, která bude pracovat s GPS mobilního zařízení, díky kterému bude snímat hráčovu geografickou polohu. Ve hře si hráč bude moct vybírat z~nabídky misí, které obsahují ve svém zadání geografické body, které hráč má za úkol projít v zadaném či libovolném pořadí. Splněním těchto misí hráči sbírají body, které určují jejich umístění ve výsledkové listině. V teoretické části se věnuji rozboru a porovnání podobných aplikací na trhu, návrhu vlastního řešení hry a také popisem výsledného řešení. Práce dále obsahuje kapitolu s návrhy pro možné rozšíření aplikace, a také kapitolu s výsledky testování výsledné aplikace.
Abstract in different language: Goal of this work is the creation of a game for mobile devices with Android operating system, which will use GPS of mobile device, thanks to it application will scan player's location. In the game player will be able to choose a mission from missions offer. Mission's assignment contains geographical points, which player has to go through in given order or randomly. Fulfillment of these missions players collect points that determinate their position in result list. In the theoretical part of this work, I focus on analysis and comparation of similar applications in the market, designing my own solution of the game and describing the resulting solution. This work contains also chapter with suggestions for possible extensions of application and chapter with testing results of the resulting application as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zieglerz_bp.pdfPlný text práce16,26 MBAdobe PDFView/Open
A14B0393P posudek.pdfPosudek oponenta práce336,36 kBAdobe PDFView/Open
A14B0393P hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce152,09 kBAdobe PDFView/Open
A14B0393P obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce96,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.