Název: Církevní zákony z roku 1949
Další názvy: Religious Laws of 1949
Autoři: Krýsl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Valeš, Václav
Oponent: Hrdina, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3232
Klíčová slova: Církevní zákony;církve a náboženské společnosti;Československo;1949;komunismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Religious laws;churches and religious communities;Czechoslovakia;1949;communism
Abstrakt: V říjnu roku 1949 byly přijaty zákony: zákon č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní a zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Církevní zákony z roku 1949 přečkaly od svého přijetí následných čtyřicet let trvání socialistického zřízení v Československu. Dočkaly se listopadové revoluce v roce 1989, která tuto epochu ukončila a nastolila demokratické zřízení. Přežily i dalších více než dvacet let v prostředí demokracie a právního státu.
Abstrakt v dalším jazyce: These laws were accepted in October 1949: the Act No. 217/1949 Collection of law establishing the National Office for Religious Affairs and the Act No. 218/1949 Collection of law about economic security of churches and religious communities. The Religious Laws of 1949 had been lasting subsequent forty years of the socialist system in Czechoslovakia from their accepting. They were witnesses of November revolution in 1989, which was the end of this era and the beginning of democratic institutions. These laws have survived and have existed even for next twenty years in an environment of democracy and rule of law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal KRYSL. Cirkevni zakony z roku 1949. Pravo, 2012..pdfPlný text práce830,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Krysl M..pdfPosudek vedoucího práce71,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Krysl. M..pdfPosudek oponenta práce61,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Krysl M..pdfPrůběh obhajoby práce57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.