Title: Domy mrtvých jako specifická forma pravěkých hrobů
Other Titles: Houses of the dead as a specific form of prehistoric graves
Authors: Kliková, Tereza
Advisor: Šmejda Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32327
Keywords: dům mrtvých;pohřbívání;kůlová konstrukce;pravěk;rituály
Keywords in different language: house of the dead;burial;round construction;prehistory;rituals
Abstract: Práce je zaměřena na rozbor fenoménu, známého v archeologii jako "domy mrtvých". Jedná se o zvláštní konstrukce a úpravy hrobů. V práci jsou shromážděny informace z odborné literatury a je uvedeno, pro které typy konstrukcí se tento pojem používá. Výsledky jsou posouzeny i z hlediska prostorového a časového výskytu domů mrtvých, zohledněny jsou i terminologické preference různých národních komunit.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the analysis phenomenon of the house of the dead. These are special designs and modifications graves. In the work are collected information from the professional literature and it is stated for which types of constructions this term is used. The results are also presented in terms of the spatial and temporal occurrence of the houses of the dead. The terminology preferences of various national communities are also presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domy mrtvych jako specificka forma pravekeho pohrbivani.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Klikova-posudek vedouci.PDFPosudek vedoucího práce266,4 kBAdobe PDFView/Open
Klikova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce699,2 kBAdobe PDFView/Open
Klikova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce228,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.