Title: Speciální moduly, jejich vlastnosti a modelování na~konkrétních příkladech
Authors: Soběhart, Karel
Advisor: Tesková Libuše, RNDr. CSc.
Referee: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32338
Keywords: modul;velký podmodul;fundamentalní podmodul;abelova grupa;vektorový prostor
Keywords in different language: module;large submodule;fundamental submodule;abelian subgroup;vector space
Abstract: Tato práce je zaměřena na speciální moduly. Je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole jsou uvedeny základní pojmy a tvrzení z teorie modulů. Druhá kapitola se zabývá speciálním typem modulů a to velkými podmoduly. Ve třetí kapitole je soubor příkladů objasňující tvrzení z druhé kapitoly. V práci je zaveden nový pojem fundamentálního podmodulu a uveden vztah mezi velkým a fundamentálním podmodulem. Práce může sloužit jako studijní materiál.
Abstract in different language: This thesis is focused on special modules. Paper is structured into three chapters. First chapter defines basic concepts and propositions from module theory. Second chapter is focused on special type of modules big modules. Third chapter contains set of examples clarifying propositions from second chapter. Paper defines new concept of fundamental submodule and presents relation between large module and fundamental submodule. This paper can server as a study material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace_Sobehart.pdfPlný text práce235,98 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sobehart.pdfPosudek vedoucího práce850,44 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sobehart.pdfPosudek oponenta práce555,49 kBAdobe PDFView/Open
OB_Sobehart.pdfPrůběh obhajoby práce257,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.