Title: Analýza spolehlivosti vypínačů pro přenosové a distribuční sítě
Other Titles: Analysis of reliability of transmissional and distributional circuit breakers
Authors: Novák, Václav
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32358
Keywords: vypínač;vysoké napětí;distribuční soustava;přenosová soustava;cigré;selhání;porucha;závada;spolehlivost;pravděpodobnost;hustota;vanová křivka;distribuční funkce;pravděpodobnostní funkce;rozdělení.
Keywords in different language: circuit breaker;high voltage;distribution;transmission;cigré;failure;major failure;minor failure;responsible;probability;density;bath curve;distribution function;probability function;distribution.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti vypínačů přenosové a distribuční sítě. Cílem této práce bylo popsat, analyzovat a porovnat spolehlivostní aspekty vypínačů, zároveň stanovit závěry pro navrhování a provoz vypínačů. Čtenář zde bude obeznámen se spolehlivostí v energetice, která byla aplikována na získaná data CIGRÉ. V této práci byl kladen důraz na průzkum CIGRÉ, hlavně na rozložení počtu selhání, na která nahlížíme z mnoha pohledů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the reliability of transmissional and distributional circuit breakers. The aim of this work is to describe, analyze and compare the reliability aspects of circuit breakers, at the same time to set conclusions for the design and operation of circuit breakers. The reader will be familiar with the reliability of the energy that was applied to the data of CIGRÉ. In this work, emphasis is put on the CIGRÉ survey, mainly on the number of distribution failures, which we view from many perspectives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NovakVaclav.pdfPlný text práce4,15 MBAdobe PDFView/Open
075058_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce461,66 kBAdobe PDFView/Open
075058_oponent.pdfPosudek oponenta práce319,65 kBAdobe PDFView/Open
075058_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.