Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStacke Václav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFaltusová, Zdeňka
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:18:55Z-
dc.date.available2017-6-12
dc.date.available2019-03-15T10:18:55Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier73578
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32394
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století. Pro hodnocení změn byly použity staré mapy z roku 1838, historické letecké snímky z let 1947 a 1973 a současné ortofotomapy z roku 2000 a 2015. Všechna rastrová data byla ručně vektorizována v programu ArcGIS Desktop 10.2. K analýze výsledků byly použity prostorové a statistické analýzy.cs
dc.format61 s., 8 s. (76640 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73578-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnivní potokcs
dc.subject nová vescs
dc.subject sudetycs
dc.subject vývoj krajinycs
dc.subject zemědělské využitícs
dc.titleZměny krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. stoletícs
dc.title.alternativeLandscape changes in the Nivní potok brook catchment from 19th to 21st centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the observation and evaluation of time-space changes of the landscape development in basin of Nivní potok from the 19th to the 21st century.For the evaluation of changes were used old maps from the year 1838, historical aerial photographs from the years 1947 and 1973 and the current orthophoto maps of 2000 and 2015. All raster data were manually vectorized in ArcGIS Desktop 10.2. The analysis results were used for spatial and statistical analysis.en
dc.subject.translatednivní potoken
dc.subject.translated nová vesen
dc.subject.translated sudetenlanden
dc.subject.translated landscape developmenten
dc.subject.translated agricultural use en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmeny_krajiny_NP_obnoveny_ZF .pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova V.pdfPosudek vedoucího práce781,72 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova O.pdfPosudek oponenta práce799,72 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova P.pdfPrůběh obhajoby práce164,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.